លោក ជា រិទ្ធ ពីអនុបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសក្លាយជាគ្រូបង្វឹកប្រដាល់មានឈ្មោះបោះសំឡេង
4 weeks ago​ | ដោយ V-Dr

លោក ជា រិទ្ធ ដែលជាគ្រូបង្វឹកប្រចាំក្លិបអាណាចក្រប្រយុទ្ធនាទឹកដីក្រុងសៀមរាបពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រែក្លាយខ្លួនពីសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសដែលបានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុននោះ ក្លាយជាគ្រូបង្វឹកប្រដាល់ដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅក្នុងស្រុក។ ពេលនេះលោកមាន កូន សិស្សលេចធ្លោមួយចំនួនដូចជា គង់ […]

លោក ជា រិទ្ធ ពីអនុបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសក្លាយជាគ្រូបង្វឹកប្រដាល់មានឈ្មោះបោះសំឡេង